SYSTEMISCHE THERAPIE / OPSTELLINGEN

De principes van het systemisch werken vinden hun oorsprong in het werken met familiesystemen zoals ontwikkeld door Bert Hellinger.
 

Overal in de maatschappij vormen mensen met elkaar verbanden, zoals het familie-, school-, werk- of verenigingsverband. Dit noemen we systemen. Tussen de leden van het systeem speelt, veelal onbewust, de dynamiek een belangrijke rol. Hieruit ontstaan patronen die in sterke mate bepalend zijn voor het individuele gedrag.
 

En als je de vergelijking wilt maken met de kudde van het paard zijn dat weer de systemen waar wij deel van uitmaken, zoals onze familie en organisatie. De rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde, als systeem, moet kloppen.
 

Elk systeem streeft naar harmonie en evenwicht benoemd in drie basiswetten:
 

-          Alles en iedereen hoort erbij en heeft een eigen plek;

-          Balans in geven en nemen;

-          Er is een duidelijke ordening.
 

Als er in het systeem tegen deze wetten in wordt gehandeld ontstaan er verstoringen. Dit heeft weer negatieve effecten op een aantal mensen binnen het systeem, die onbewust proberen het weer goed te maken. Door te gaan werken aan een verstoring ontstaat er ruimte voor acceptatie en verandering.
 

Door middel van een opstelling help ik je inzicht te krijgen in verborgen relaties tussen familieleden en de mogelijke patronen te herkennen en indien mogelijk ook weg te nemen. Je wordt je meer bewust van de patronen waardoor je er mogelijk gemakkelijker mee overweg kunt.
 

Bij een familieopstelling werk je met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, eventueel geholpen door voorwerpen of personen die iemand representeren in het veld te zetten. Het krachtenveld wordt letterlijk zichtbaar en voelbaar.
 

Bij een opstelling is het ook mogelijk paarden in te zetten. Een paard is van nature gericht op het hele systeem (kudde) en zal vanuit zijn natuurlijke hang naar evenwicht in contact met de mens direct reageren op verstoringen in het systeem en de mate van (in)congruentie tussen ons bewuste en onbewuste. Het paard spiegelt zo’n verstoring door de systeemdruk te volgen. Het zal dan gedrag vertonen wat door de deelnemer of het systeem gezien moet worden om zelf in balans te komen of het systeem te herstellen. De bijdrage van paarden in een opstelling is echt heel bijzonder en van speciale betekenis.